فلوئور 14 اسلاید

حجم فایل : 74.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا فلوئور فلوئور عنصری طبیعی است که تقریباً در تمام آب های آشامیدنی و خاک یافت می شود. اگر چه محتوای فلوئور آنها در سراسر دنیا بسیار متفاوت می باشد . اگر چه فلوئور به عنوان یکعنصر ضروری در نظر گرفته نمی شود، ولی این آنیون برای سلامتی استخوان ها و دندان مهم شناخته شده است. یک اسکلت با اندازه متوسط mg5/2 فلوئو دارد.
فلوئـــــــــور به علت اثرات مفید فلوئور
بر مینای دندان که سبب حداکثر مقاومت به پوسیدگی های دندانی می شود .
اثرات آن روی هیدروکسی آپاتیت اسکلتی ، فلوئور عنصر مهمی محسوب می شود.
فلوئور از طریق ممانعت آنزیمی به عنوان یک عامل ضد میکروبی در حفره دهان عمل میکند .
عملکـــــــرد شیوع پوسیدگی های دندانی در کاهش یافته است که عمدتاً ناشی از فلوریده کردن آب آشامیدنی و استفاده موضعی از فلوئور است.همچنین ، شیوع پوسیدگی های دندان در جوامع بدون آب فلوریده شده کاهش یافته است. علت این مسئله مشخص نیست ولی احتمالاً استفاده از خمیر دندان فلوئوردار است.
نوشابه های غیر الکلی در کارخانجات نواحی شهری معمولاً با آب فلوریده شده تهیه می شوند.
فلوئور جانشین گروه هیدروکسیل روی ساختمان مشبک نمک های فسفات کلسیم (یعنی هیدروکسی آپاتیت ) استخوان و دندان شده و تشکیل فلوروآپاتیت می دهد که سخت تر است وکمتر از هیدروکسی آپاتیت قابل برداشت می باشد. با این وجود بعد از مصرف فلوئور بافت های استخوانی تشکیل شده در سطوح خونی بالای فلوئور سالم نیستند و شکستگی های بیشتری را نشان می دهند که ناشی از قابلیت انعطاف کمتر این فلورو آپاتیت ها در مقایسه با هیدروکسی آپاتیت استخوان هایی است که فلوئور زیادی ندارند .
پیوند شدن اتفاقی آن در کریستالهای هیدروکسی آپاتیت به خصوص از آب فلوئوریده شده سبب کاهش پوسیدگی دندان می شود ولی به نظر می رسد اثری روی کاهش شکستگی های ناشی از پوکی استخوان نداشته باشد.
کمبـــود DRI AI برای مردان 4 mg در روز
برای زنان 3 mg در روز
کودکان و نوجوانان 3 – 2mg
کودکان 8 –1سال ا–0/7mg
جدول 4-6- دریافت غذاهای مرجع عناصر جزئی در دوران های مختلف زندگی جدول 4-7- سطوح بالای دریافت قابل تحمل عناصر جزئی در دوران های مختلف زندگی منابع غذایی و دریافت
منبع عمده غذایی فلوئور آب آشامیدنی وغذاهای فرایند شده ای است که با آب فلوئوریده آماده شده اند . غذاهای دریایی نیز حاوی فلوئور بالایی هستند ، ولی محتوای فلوئور ماهی آب تازه کمتر از ماهی های آب شور است . توصیه استاندارد ppm1 فلوئور در آب است . دریافت بیش از mg2 احتمال خطر فلوروزیس خفیف را مطرح می کند، که در برخی از نواحی آمریکا گزارش شده است .
اگر چه فلوئور در میوه جات و سبزیجات وجود دارد، ولی مقدار آن در بیشتر غذاها، به جز غذاهای دریایی ، ناچیز است . مقدار فلوئور در چای ( برگ های چای ) می تواند بسته به نحوه دم کردن کاملاً متفاوت باشد. یک لیوان چای ...